Gry i zabawy socjoterapeutyczne

Czym jest socjoterapia?/Що таке соціотерапія?

Socjoterapia zaliczana jest do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń, zwykle zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Jest formą pomocy skierowaną do dzieci, młodzieży w okresie dorastania, borykającą się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Istotną rolę odgrywa tu wzmocnienie osobowości młodych ludzi poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych.

 

Соціотерапія відноситься до процесів психокорекційних, лікувальних, ціленаправлених на те, щоб елімінувати або зменшити розлади, звичайних відхилень  поведінки в дітей і молоді. Вона є формою допомоги, направленою на дітей, молодь у період розвитку, щоб боротись з особистими проблемами і життєвими труднощами. Істотну роль тут відіграє підкріплення індивідуальності молодих людей , через реалізацію цілей і освітній розвиток.


Reklamy
%d blogerów lubi to: